Notes, tests, directions, instructions...
Anything that could be useful once more (to someone)...

 
Search:


Freepbx / Asterisk » (cz) Mikrotech-provize

Operátor Mikrotech-jak funguje připisování kreditu za příchozí hovory?

UPDATE březen 2012: Zdá se, že Mikrotech začal počínaje měsícem březnem počítat provize na měsíční, nikoliv na denní bázi, jak je uvedeno níže. Zatím se zdá, že vše funguje stejně s tím rozdílem, že k nulování kreditu dochází přelomem měsíce, nikoliv každého dne. V záložce "kredit" v zákaznické zóně je vidět stav provizí (maximální/čerpaný) k předchozímu dni. Zřejmě tedy stále platí, že pro maximální využití získaného "kreditu" za příchozí hovory je vhodné jej celý provolat v rámci měsíce, aby nedošlo k přepočtu 0,9:1 (využití pouze 90% kreditu, pokud cena hovorů v rámci období [tj. nově v rámci měsíce] nepřevyšuje výši získaného kreditu... viz níže).


Začátkem listopadu 2011 přestal VoIP operátor Mikrotech připisovat provize z příchozích hovorů. Oficiálně je zatím (k dnešnímu dni, tj. 3.1.2012) pozastaveno, v jakési omezené verzi však provize fungují. Jak?

Udělal jsem pokusný telefonát, abych zjistil jak to vůbec počítají, takže pro všechny kteří nechápou jak Mikrotech čaruje s čísly je to takto:

Příchozí hovory-v rámci dne připisuje "jakobykredit" v původní výši, tj. 10 halérů ve špičce za minutu. V mém případě cca 2,10 Kč za 21min příchozích hovorů.

Odchozí hovory- v rámci dne klasicky odečítá z kreditu podle ceníku

Druhý den: Můj 19s hovor na mobil v ceně 0,441 Kč ve vyúčtování (podrobném rozpisu hovorů zůstal). Veškeré včerejší příchozí hovory jsou vynulované. Zůstaly pouze první dva hovory, přičemž první se jeví jako uznaný ze 100 procent, druhý který trval skoro 10minut má připsaný kredit pouze v částečné výši, a to 0,226 Kč. V sumáři dne to pak znamená mínus -0.045 Kč, což je rovno 10% ceny odchozího hovoru na mobil. Zbytek kreditu (1,874 Kč) Mikrotech vynuloval a je ztracen.

Takže podle tohoto platí, že maximum na co se dostanete je 90% sleva z hovorů a to jen za předpokladu, že to pokryjí v rámci dne příchozí hovory. Zbytek je koncem dne ztracen.le pozo 

Podmínky, které jsem vyčetl z mého pozorování výpisů hovorů v období listopad-prosinec 2011:

1) Pokud nemám v rámci dne žádný odchozí hovor, případná provize za příchozí hovory je do druhého dne ztracena v plné výši (kredit se nepřepisuje do dalšího dne).

2) Kredit je použit k úhradě odchozích telefonátů pouze v rámci daného dne ve výši 90% ceny hovoru (pokud na to stačí kredit získaný v rámci dne) v případě, že výše získaného kreditu převyšuje cenu hovorů.

3) Pokud získaný kredit v rámci dne nepřevyšuje cenu hovorů v rámci dne, je použit kredit k úhradě v plné výši, alespoň podle mých dosavadních pozorování.

4) Na základě výše uvedených podmínek nemůže dojít nikdy ke kladnému kreditu v rámci dne.

Z toho plynou následující (praktické i teoretické) případy (včetně výše uvedeného):

Celková délka příchozích hovorů v rámci dne Teoreticky připsaný kredit á 0,10 Kč/min Cena odchozích hovorů v rámci dne Reálně zaplacená cena hovorů v rámci dne po odečtení kreditu Využitý kredit v rámci dne "Ztracený" kredit
21 min 2,10 Kč 0,441 Kč (19 sekund na mobil) 0,045 Kč 0,396 Kč 1,874 Kč
17,45 min 1,74 Kč 0,83 Kč (12s mobil, 77s pevná) 0,083 Kč 0,747 Kč 0,993 Kč
35 min 3,50 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3,50 Kč
100 min 10 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 10 Kč
5,5 min  0,546 Kč 5,978 Kč (13,28 min na pevnou)  5,432 Kč 0,546 Kč 0 Kč 
 17,77 min 1,775 Kč  3,361 Kč (5,7min na pevnou, 4,97min "modré" linky 844xxx)   1,586 Kč 1,775 Kč 0 Kč

Podotýkám, že se jedná pouze o mé domněnky založené na pozorování vyúčtování a v některých dnech kdy jsem zpracovával mohl Mikrotech dělat úpravy nebo testování. Při provolání celé částky se opravdu zdá, že kredit se použije celý. Pokud nikoliv, tak jenom 90%. Počítal jsem záměrně z méně frekventovaných dnů, abych nemusel sčítat tolik hovorů a eliminoval tak případné chyby, ale obecně poměrově by to mělo pořád sedět i při vyšších číslech. Vzhledem k složitému způsobu připisování provizí a následným změnám vyúčtování můžou nastat situace, které jsem nepostřehl.

Bohužel Mikrotech zrušil a následně změnil podmínky připisování provizí ze dne na den bez předchozího upozornění a mnozí zákazníci kteří pozorně nestudují jejich web ani vyúčtování o této změně dost možná dosud nevědí. Do dnešního dne (3.1.2012) nemají k této záležitosti na webu ani žádnou oficiální zprávu kromě sdělení ve smyslu pozastavení provizí. Troufám si tvrdit, že většina uživatelů o většinu kreditu přijde, výjimku tvoří pouze ti, kdo denně překračují provolanou částkou výši připsaného kreditu. Jedinou známou alternativou k dnešnímu dni je proto operátor Ha-loo, který připisuje 5 haléřů/min bez omezení, má ale zase vyšší ceny odchozího volání.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.